Integritetspolicy.

1. ALLMÄNT

1.1 Denna policy gällande integritet och marknadsföring (“Integritetspolicy”) beskriver hur JWSR Solfilm & Reklam AB, org. nr. 559028-3106, (“JWSR Solfilm & Reklam AB”, “vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter.

1.2 Integritetspolicyn gäller JWSR Solfilm & Reklam AB hantering av personuppgifter som samlas in vid användning av vår webbplats, förfrågningar, kundmöten och evenemang.

1.3 Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna policy finns till för att klargöra hur vår datahantering går till och att den stämmer överens med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR).

2. INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 JWSR Solfilm & Reklam AB är personuppgiftsansvarig, och ansvarar för vår behandling av dina personuppgifter och att denna behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.1.1 Personuppgiftsombud (Data Protection Officer) för JWSR Solfilm & Reklam AB: Personuppgiftsombud, Joakim Westman Telefon: 021-620 50, E-post: info@toplayer.se Address: Isolatorvägen 10, 72137, Västerås

2.2 De uppgifter vi samlar in om dig görs med ditt samtycke. Detta kan vara när du fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, eller lämnar uppgifter vid ett kundmöte.

2.3 Insamlade personuppgifter används i syfte att utföra de åtgärder du begärt, och/eller för att följa gällande lagstiftning.

2.4 Lagringstiden för personuppgifter beror på vilka uppgifterna är och vad de ämnas användas till, men är aldrig längre än vad som krävs för att fullfölja det som nämns i föregående punkt (2.3).

2.4.1 Lagringstiden är som högst 24 månader efter det att kund senast interagerat med JWSR Solfilm & Reklam AB, om inte annat krävs enligt lag.

2.5 För att skydda barns integritet samlar vi inte in eller använder någon form av information som kan knytas till barn vi vet är under 13 år gamla, förutsatt att inte målsman tillåtit detta. Målsman har alltid rätt att få tillgång till och även radera information som barnet tillhandahållit.

3. TREDJEPARTSDELNING

3.1 För att fullfölja våra uppdrag använder vi oss av ett antal tredjepartstjänster, som då personuppgifterna kan komma att delas med. Samtliga av dessa tjänster tillhandahålls av företag som garanterar att deras datahantering följer de dataskyddslagar som gäller i Sverige.

3.2.1 Google Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) För insamling av besökarstatistik på webbplatsen. För att nå ut till kunder och samarbetspartners med viktiga meddelanden och marknadsinformation använder vi oss av Mailchimp, ett mailhanteringssystem. Här används dina tillhandahållna kontaktuppgifter för att kunna skicka viktig information eller marknadsinformation till dig.

4. DELNING MED ÖVRIGA PARTER

4.1 Dina personuppgifter kommer inte komma att delas med någon annan tredje part än de ovan nämnda (3.2.1-3.2.4), förutsatt att vi inte fått din explicita tillåtelse att göra så.

4.2 Om dina uppgifter ska delas med parter med verksamhet utanför EU som inte omfattas av de dataskyddslagar som gäller i Sverige ser vi till att åtgärder vidtas för att garantera ett dataskydd som motsvarar den standard som krävs i Sverige.

5. SAMMANSTÄLLNING AV PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

ÄndamålRättslig grundKategorier av personuppgifterLagringstid
För att du ska kunna besöka vår webbplats.Tillhandahålla de tjänster du som kund efterfrågat.Information om din användning av vår webbplats (Cookies).Tills det att de inte längre behövs för ändamålet de samlades in för.
För att du ska kunna fylla i kontaktformulär på vår webbplats.Tillhandahålla de tjänster du som kund efterfrågat.
  • Namn
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Företagsnamn
  • Meddelande
Tills det att de inte längre behövs för ändamålet de samlades in för.

6. DINA RÄTTIGHETER

6.1 JWSR Solfilm & Reklam AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

6.2 JWSR Solfilm & Reklam AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, anonymisera, radera eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

6.3 Du har rätt att begära följande: Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att, per skriftlig begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, vad dessa används till, och vilka parter som har eller kan komma att få tillgång till dem. Rättelse av dina personuppgifter. Per skriftlig begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta eller komplettera felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. Radering av dina personuppgifter.

Du har rätt att per skriftlig begäran få de personuppgifter vi behandlar om dig permanent borttagna, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för. Undantag finns även för att följa lagkrav, exempelvis gällande bokförings- och skattelagstiftning som kräver en viss lagringsperiod för vissa uppgifter. Begränsning av behandling. Du kan begära att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Detta kan exempelvis innebära att du begär att behandlingen av uppgifter du anser vara felaktiga begränsas medans deras korrekthet utreds.

6.4 Du har rätt att skriftligt invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Så fort denna invändning mottagits upphör behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål.

7. COOKIES

7.1 När du använder vår webbplats kommer så kallade “cookies” att lagras på din hårddisk. Cookies är små textfiler som används för att förbättra upplevelsen av webbplatsen, till exempel för att spara språkinställningar eller dylikt så du inte behöver göra dessa på nytt för varje besök. Vi använder oss av två olika typer av cookies, permanenta cookies och session cookies.

7.1.1 Permanenta cookies. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På denna webbplats används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.

7.1.2 Session cookies. En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder denna webbplats tjänster.

7.2 Om du invänder mot användning av cookies och inte vill att dessa lagras på din dator, kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar, se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

7.3 Våra Cookies som används:

Name Publisher Type